Patrik Wallin 2023

Nr 18    Patrik Wallin  Måleri

 Morkullevägen 8 Segeltorp

Patrik Wallin är självlärd och målar mest i akvarell och olja. Motiven är oftast hämtade från naturen med jakt och fiske.

Kontakt:

Patrik Wallin

Segeltorp

po.wallin@telia.com