Pernilla Claug

NR 3 Pernilla Claug   Keramik

Grenvägen 2 Segeltorp

Pernillahar bott i Segeltorp sedan 2005. I februari i år valde hon att gå i pension för att hinna med sina hobbies på heltid.

Sedan 2002 arbetar Pernilla i keramik. Hennes specialitet är att arbeta med den så kallade sgraffito-tekniken, vilket innebär att hennes alster målas med engober i olika färger. Därefter ristar hon ut mönster i engoben och får på så sätt den underliggande lerans färg att komma fram.

Under mottot "kan själv" ger hon sig med stor entusiasm även på andra utmaningar inom hantverk och handarbete. Så chansen är stor att det kommer att finnas annat än keramik att titta på.

Kontakt:

Pernilla Claug

Grenvägen 2 14171 Segeltorp

pernilla.claug@gmail.com